Thiết bị bảo vệ mắt

Kính bảo hộ rất quan trọng đối với người lao động vì rất nhiều chấn thương tại nơi làm việc xảy ra có liên quan đến mắt. Có các loại kính bảo hộ sau: Kính chống hóa chất, kính chống bụi, kính ngành hàn…giải pháp hoàn hảo để có môi trường làm việc an toàn và giảm thiểu tai nạn.

Công ty Techno còn cung cấp các sản phẩm chất lượng từ Elvex (Hoa Kỳ), Delta Plus (Pháp), Essilor (Pháp), Honeywell (Hoa Kỳ), Titmus (Hoa Kỳ), 3M (Hoa Kỳ) và Portwest (Ireland), Pangolin (Thái Lan).

 

Ms. Thủy 0813 870 870