Bộ kit chống tràn dầu / hóa chất

Bộ kit ứng cứu khẩn cấp

  • Bộ kit ứng cứu khẩn cấp sự cố dầu/hóa chất tràn vãi bao gồm tất cả các vật tư thiết yếu cho công tác xử lý nhanh sự cố tràn vãi dầu/hoá chất tại chỗ như: Phao thấm dầu/hóa chất, Tấm thấm dầu/hóa chất, Gối thấm dầu/hóa chất, Chất thấm hút dầu/hóa chất, và các trang thiết bị bảo hộ như: Găng tay, Kính mắt, Túi đựng chất thải…
  • Bộ ứng cứu khẩn cấp sự cố dầu/hóa chất dùng cho các phương tiện vận tải và tất cả các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố tràn vãi nhiên liệu, dầu, hóa chất dùng trong công nghiệp, thương mại…

Brochure tham khảo

Ms. Thủy 0813 870 870