Thiết bị bảo vệ tay

  • Pangolin là hãng sản xuất và cung cấp toàn diện giải pháp về các thiết bị an toàn và bảo hộ lao động, chiếm 65% thị phần tại Thái Lan.

  • Các dòng sản phẩm: Thiết bị bảo vệ đầu và mặt, Thiết bị bảo vệ chân, Găng tay, Quần áo bảo hộ, Thiết bị bảo vệ chống té ngã, Thiết bị bảo vệ tai, Thiết bị bảo vệ hô hấp.
  •  Brochure online:

 

Ms. Thủy 0813 870 870