Tin kỹ thuật

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Nhiệt Kế Ẩm tự ghi Tham khảo các sản phẩm tại: https://vietsafe.net/shop/thiet-bi-y-te/nhiet-ke-tu-ghi/nhiet-ke-tu-ghi-elitech-rc-5/ https://vietsafe.net/shop/thiet-bi-y-te/nhiet-ke-tu-ghi/nhiet-ke-tu-ghi-elitech-rc-4hc/ https://vietsafe.net/shop/thiet-bi-y-te/nhiet-ke-tu-ghi/nhiet-ke-tu-ghi-elitech-gsp-6/ Tải phần mềm tại đây  Xem chi tiết

1. Trích Thông Tư 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018:       Quy định về thiết bị bảo quản thuốc tại nhà thuốc: Có đủ thiết bị để bảo quản thuốc tránh được các ảnh hưởng bất lợi của ánh sáng, nhiệt...  Xem chi tiết