Hướng dẫn sử dụng nhiệt kế ẩm tự ghi Elitech RC-5, RC-4HC, GSP-6

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Nhiệt Kế Ẩm tự ghi

Tham khảo các sản phẩm tại:

https://vietsafe.net/shop/thiet-bi-y-te/nhiet-ke-tu-ghi/nhiet-ke-tu-ghi-elitech-rc-5/

https://vietsafe.net/shop/thiet-bi-y-te/nhiet-ke-tu-ghi/nhiet-ke-tu-ghi-elitech-rc-4hc/

https://vietsafe.net/shop/thiet-bi-y-te/nhiet-ke-tu-ghi/nhiet-ke-tu-ghi-elitech-gsp-6/

Tải phần mềm tại đây

Ms. Thủy 0813 870 870