Tủ lạnh âm sâu đến -25ºC

ºC

Ms. Loan 0813 870 870