Can chứa hóa chất chống cháy

Ms. Loan 0813 870 870